За нас

Психолог Кети Вандова

Сдружение „KeLi Psychological Academy” – психолог и психоконсултант

 

Казвам се Кети Вандова. Учредител съм на Българското общество по Схема терапия.

 

Завършила съм когнитивно-поведенческа психотерапия на ниво супервизия под ръководството на д-р Петър Василев (основател на Институт за екология на мисленето).

 

Активно се занимавам с лайф Коучинг, семейни и брачни лайфстайл консултации, тревожни, депресивни, соматоформни, хранителни, личностови разстройства, поведенчески проблеми. Водещ съм на семинари, индивидуални и групови тренинги и консултации, тиймбилдинг. В сферата ми на дейност попадат също така и психологически тренинги при бърнаут, език на тялото, невролингвистично програмиране.

 

Завършила съм Икономически Университет – Варна, специалност Счетоводство и контрол и Нов Български Университет – София – Департамент „Когнитивна наука и психология“, Специализация Клинична психология

 

Притежавам ниво личен опит, ниво базови умения и ниво специализирани умения в Когнитивно – поведенческа психотерапия към Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа психотерапия – д-р Петър Василев.

 

Завършила съм обучение по схема терапия – теорeтичен модел, Гранично личностови разстройства.

 

Обучение: Емоционални и поведенчески нарушения при деца с интелектуални затруднения и разстройства от аутистичния спектър – център за професионално и продължаващо обучение към Нов Български Университет.

 

Имам специализация към Институт за Психодраматични практики „Хирон“ – група за собствен опит, семинари на тема Лидерство към Институт за Психодраматични практики “Хирон”.

 

Член съм на H.B.C.B. – Hellenic Business Council in Bulgaria.

Психолог Лилия Стефанова

Сдружение „KeLi Psychological Academy” – психолог и психоконсултант

 

Казвам се Лилия Стефанова. Завършила съм психология към Департамент  “Когнитивна наука и психология” в Нов Български Университет, специализация Клинична психология.

 

Хоноруван асистент съм към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, учебна дисциплина “Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши”.

 

Под ръководството на д-р. Петър Василев имам завършени: ниво личен опит, ниво базови умения, ниво специализирани умения в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българска асоциация по когнитивно- поведенческа психотерапия.

 

Имам ниво личен опит в психодрама практики към Институт  за психодрама практики “Хирон”.

 

Имам придобит опит за работа със зависимости в Терапевтична общност “Феникс”.

 

Имам натрупан клиничен опит от изкаран стаж към Психиатрия на Военномедицинска академия. Водещ съм на семинари, индивидуални и групови тренинги и консултации.

 

Завършила съм също така бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” с модул “Защита на обществения ред” и съм магистър по “Национална и международна сигурурност”, Нов Български Университет.

 

Председател съм на Сдружение  “KeLi Psychological Academy”.

 

Член съм на H.B.C.B. – Hellenic Business Council in Bulgaria

 

Член съм на Дружество на психолозите в България. Професионалният ми код в регистъра е: BG RP 2299-2634 (6001).

 

Днес активно се занимавам с психоконсултиране, на ниво супервизия в обучението на когнитивно-поведенческа психотерапия, групови консултации, семейни и брачни лайфстайл консултации, спортна психология, тиймбилдинги и разработване на индивидуални планове за корпорации.

 

Моето мото е: “Аз не мога да те науча, аз мога само да ти помогна да изучиш себе си.”

 

Тесните ми специализации са ориентирани към тревожни разстройства, инсомнии, зависимости, сексуални и хранителни разстройства, спортна психология, нарушения в детска възраст. Вярвам че, благодарение на многото ми и различния познания, мога да бъда добър съветник, с помощта на когото да преминете през своята житейска криза!

doktor2

Сдружение „KeLi Psychological Academy” – невролог и консултант по лекарствена терапия

Д-р Велко Калайджиев е роден през 1964 г. в София. Завършва Английска езикова гимназия през 1982 г.

 

В периода между 1983 г. и 1990 г. се обуча в Медицински факултет на Медицинска академия София.

 

През 1990 г. завършва медицина с отличие.

 

1990 г.- 1991 г.- невролог- специализант в Неврологично отделение на РБ Дупница.

 

1991 г.- 1995 г.- специализация в Спешна Неврологична Клиника на УБ “Царица Йоанна- ИСУЛ”. От там придобива специалност неврология.

 

1995 г. започва работа като невролог към Неврологично отделение на ЦСМП София.

 

1995 г. препратен по заместване за няколко месеца в Неврологична Клиника на УБ “Св. Йоан Рилски”

 

1996 г. започва като невролог- консултант към РБ Бухово

 

1996 г. се завръща в ЦСМП София

1997 г.- 2003 г. работи като невролог в ЦСМП София

 

2003 г.- до средата на 2012 г. работи като невролог в Неврологична Клиника на Първа Градска Болница София

 

2012 г.- 2013г. работи като невролог в Сентонж, град Сент, Франция

 

2013г. работи като невролог в ЦСМП София

 

2014 г. до сега работи в Неврореанимация на Неврологична Клиника- УБ “Царица Йоанна- ИСУЛ”

 

2017 г.- 2019г. работи на половин щат като невролог в Уни Хоспитал Панагюрище

 

Има завършени курсове по доплер и ЕЕГ. Носител е на сертификат от Световната федерация по неврология. Владее перфектен английски, френски, испански и руски.