Тиймбилдинг


Тиймбилдингът /от англ. team /екип, отбор/ и building /изграждане/, т.е. изграждане на екип, отбор/ е процес, който позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, породено от взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез дейности тип игри, често от колективен характер. Благодарение на тях участниците натрупват способността си да работят в екип. Тиймбилдингът е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.

Тиймбилдингът е философски метод за работа, в който на работниците се гледа като на членове от независими отбори, вместо като индивидуални работници. Тиймбилдингът се отнася до голям набор от дейности, представяни на много бизнеси, училища, спортни отбори, религиозни и неправителствени организации, имащи за цел да подобрят отборното представяне.

Тиймбилдингът е постиган чрез различни практики, които варират от прости упражнения за сближаване с колектива до сложни целодневни симулации, целящи да развият екипа до краен предел (включително групова оценка и групово-динамични игри), като обикновено е нещо средно между двете. Като цяло тиймбилдингът е насочен към организационното развитие, но може да бъде приложен също така и към спортни екипи, училищни групи и др.

Тиймбидингът не трябва да се бърка с „пресъздаването на отбор“, което се състои от действия, които са строго развлекателни. Тиймбилдингът може да бъде видян и в обикновените дневни операции на дадена организация, като това може да бъде подобрено, чрез успешно лидерство. Казано е, че тиймбилдингът има положителните качества да развие същността, позитивната комуникация и способността да ни накара да работим заедно за справянето с дадени проблеми като един отбор.

Работната среда принципно се фокусира върху отделните служители и личните цели, като ги награждава за постиженията на служителите. Тиймбилдингът също може да се отнася и за процес по избиране и създаване на екип от нищото.

Изграждането на екип е важен фактор във всяка сфера, а понятието ,,тийм билдинг” се базира именно на тази идея. Тиймбилдингът е процес, който позволява развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Той осигурява пълноценна среда за положителна комуникация и сътрудничество в даден екип.

Тиймбилдингът не е екипно развлечение или корпоративно събитие, а дълъг процес, който изисква решителност, вътрешна мотивация за работа в екип, последователност, компетентност и не на последно място търпение. Това се постига посредством различни практики, които варират от обикновени упражнения за взаимно сплотяване и съвместна работа, до целодневни изолирани занимания и групови игри с цел изграждането на един по-продуктивен и задружен колектив.

Благодарение на ефикасната техника на тиймбилдинга, участниците в него култивират както самостоятелното си развитие и лидерските си умения, така и способността си да работят като отбор за решаването на даден проблем. Когато екип от професионалисти в една област обединят усилията си в различни емоционални ситуации, тогава и колективната дейност се превръща в по-приятно, леко и интересно занимание. Изпитанията и конкурентният характер на тиймбилдинга позволяват на всеки участник да прояви личността си в невиждана досега за колегите му светлина. Всичко това допринася за по-креативната дейност и лесна комуникация, което е основен фактор за успешните резултати в дадена фирма.

Тиймбилдингът не може да донесе резултати и ползи, когато в ръководството на компанията няма сериозни намерения и планове, както и когато няма необходимост от подобряване на сътрудничеството и координацията между отделните хора.

Има различни форми на тиймбилдинг. В най-общ случай един тийм билдинг представлява сбор от изпитания, упражнения, задачи, игри, през които колективът преминава и преживява неща, необходими за една успешна работа в екип – доверие, ефективна комуникация, взаимна подкрепа. Инструкторът е човекът, който знае как да проведе тези активности, знае на къде и по какъв начин да насочи вниманието на хората, по време на дискусия или занимание, така че да наблегне на ефективните форми за работа в екип.

Освен всичко организирането на различни тиймбилдинг игри разнообразява ежедневието на служителите във фирмата. Тиймбилдинг игрите са весели, занимателни и придават състезателен характер, с помощта на който всеки проявява индивидуалните си качества и показва на какво е способен извън службата. Тиймбилдинг е мястото, където се толерират оригинални идеи, нестандартно мислене и справяне с проблеми, които възникват по време на заплетени и оспорвани игри.

Изграждането на екип и екипна нагласа за работа е продължителен процес. Той включва преодоляването на множество препятствия и преосмисляне на изградените до този момент работни навици. Сплотяването на различни характери и личности е трудна задача. Без условия, които да спомогнат сработването между колегите няма как да се постигнат добри резултати. Тиймбилдингът предоставя тези условия и дава възможност за лесно и приятно преодоляване на проблема с колективната дейност.

Тиймбилдингът може да работи за:

 • Сплотяване
 • Опознаване
 • Работа в екип
 • Комуникация
 • Сътрудничество
 • Взаимодействие
 • Изграждане на стратегия
 • Разпределение на роли
 • Взимане на решения
 • Организиране
 • Планиране
 • Разрешаване на конфликти
 • Обратна връзка
 • Лидерство
 • Мотивация
 • Редуциране на стреса

При нас можете да заявите индивидуална оферта, която ние ще изготвим специално за нуждите на организацията Ви. Ще е необходима една среща, за да ни запознаете с точност колко е голяма корпорацията Ви, каква е сферата на дейност, какво е разпределението на служителите и пр. Това, което ще получите е иновативен продукт, който включва групови техники за терапия, тестове, индивидуална оценка, организация на психодинамични игри, възможност за вкючване на екипа в различни занимания – Стая на загадките, доброволческа трудова дейност, пейнтбол и много други.

Също така цялостна организация на места за провежданепо ваш избор – хотел или зала.  Тиймбилдингът е една достъпна възможност да подобрите дейността на организацията си, както и да получите адекватна обратна връзка за служителите си. Предимството ни е, че тиймбилдингите се извършват от екип от психолози.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден