Сексуални разтройства


Сексуални разстройства и разстройства в половата идентичност

Разстройства на сексуалното влечение се наричат още девиация. Все още не е напълно ясно дали тези отклонения са вродени или придобити състояния, дали са заболявания или са абнормности в половото развитие. Към тези разстройства спадат фетишизъм, фетишистки трансвестизъм, воайорство, педофилия, садо-мазохизъм и други.  Причините за настъпването на разстройства на сексуалното влечение не са напълно изяснени. По-старите автори смятат, че те са наследствено обусловени. Други автори смятат изключват социалните фактори, като причина за тези отклонения поради факта, че такива разстройства в сексуалното влечение се явяват и при животни. Това дава основание да се приеме, че, девиацията представлява вътрешна потребност на личността, трайно да измести половото си влечение.

Фетишизъм – при това отклонение, лицето получава сексуална възбуда от различни предмети, като гумени дрехи, обувки с висок ток и сл. В други случаи това са части от човешкото тяло- коса, стъпало и с лично. Контактът с тези предмети води до сексуална възбуда, последвана от мастурбация или сексуален контакт с партньора. Фетишистки трансвестизъм – за да постигнат сексуална възбуда, тези хора носят дрехи от противоположния пол.

Ексхибиционизмът представлява повтарящо се показване на половите органи пред непознати хора. По този начин, тези хора достигат сексуална възбуда, без да имат нужда от полов контакт. Тези хора търсят места, от които лесно може да се избяга, а рискът да бъде открит е минимален. Част от тези хора, след постигането на сексуална възбуда имат чувство на вина, докато друга част са агресивни и изпитват удоволствие от стреса, който причиняват на околните.

Воайорството представлява сексуална възбуда, която се получава след гледане на сексуални отношения между други хора. Обикновено се среща при хетеросексуални мъже.

Педофилията представлява сексуално влечение на възрастни мъже към деца. Причините за това поведение се преписва на невъзможността на тези хора да осъществят сексуални контакти с хора на тяхна възраст. Това се извършава на скрити места. Много често сексуалните контакти на възрастните мъже е с техните, собствени деца (инцестна връзка). Педофилията е упорито и продължително сексуално разстройство. Макар че, понякога тези хора търсят вина в направеното, те отново и отново повтарят този акт.

Садо-мазохизъм – сексуално удовлетворение, предизвикано чрез причиняване на болка, унижение и насилие. Терминът садизъм, означава сексуално удовлетворение предизвикано причинявайки болка и страдание на други. Наименованието мазохизъм се употребява, когато един човек описва сексуално удовлетворение чрез причиняване на болка на самия извършител.

Към разстройства на половия идентитет спадат различни състояния, при които настъпват личностови разстройства, които се характеризират с нарушения на половия идентитет.

Транссексуалност – при лица с такъв вид разстройство на половия идентитет се наблюдава желание за принадлежност към противоположния пол и чувство на дискомфорт от собствения. С цел смяна на пола, лицата прибягват към хормонално или оперативно лечение. За да се постави диагнозата транссексуален е необходимо това състояние да продължава повече от две години и със сигурност да се разграничи от шизофрения, хермафродизъм и генетична или полово-хромозомна абнормност.

Двуролев трансвестизъм – при това състояние, лицето временно носи дрехи на противоположния пол, тъй като има нужда да преживее принадлежност към него за определен период от време. При тези хора липсва желание за трайна смяна на пола и сексуална възбуда.

Необходимо е състоянието на транссексуалност да се разграничи от шизофрения, хермафродизъм и генетична или полово-хромозомна аберентност, а двуролевия трансвестизъм от фетишисткия трансвестизъм.

Психотерапията заема основно място в лечението на разстройства на половия идентитет. Правилното възпитание на детето от ранна детска възраст е от съществено значение. Медикаментозното лечение съпътства почти винаги психотерапевтичното. Прилагат се транквилизатори, тимостабилизатори и ниски дози на невролептици.

Еректилна дисфункция, или мъжка импотентност, представлява нарушение на сексуалния живот на мъж, поради невъзможност за осъществяване на ерекция или за поддържането й. Смята се, че около 10% от мъжете в цял свят са засегнати от това състояние. Еректилната дисфункция е проблем, с който може да се живее, но значително нарушава качеството на живот на мъжа и неговото самочувствие. Какви са причините за еректилна дисфункция?

  • Органични причини
  • Психогенни причини

Органичните причини са свързани със заболявания на най-различни органи и системи: заболявания на пениса и простатата, заболявания на съдовете, които нарушават техния лумен и следователно кръвотока, хормонални проблеми.

Психогенните причини са по-чести. Те са свързани със стрес на работното място, в семейството или други фактори, които създават напрежение и безпокойство у мъжа. При стрес няма как да се задейства описаната каскада от процеси и да се стигне до ерекция. Независимо от наличието на достатъчно ефективни медикаментозни средства, които могат да подобрят сексуалната изява, основен акцент в сексологичното консултиране следва да се постави върху промяната на неадекватните представи, нагласи и взаимодействия, които водят до дисфункционалното състояние. Целите на сексологичното консултиране следва да са конкретни, постижими и планирани като последователност от отделни стъпки.

Терапевтичната интервенция включва не само въздействието по време на конкретната психотерапевтична среща, но и поставянето на разнообразни задачи, което е типичен инструмент на когнитивно-поведенческата психотерапия. Поддържането на постоянна обратна връзка за хода на терапевтичния процес е гаранция за постоянно излекуване. Терапията успешно въздейства върху преодоляването на погрешните и дисфункционални интерпретации и реакции на партньорката по повод еректилното нарушение.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден