Личностови разтройства


Диагнозата личностово разстройство (ЛР) не се поставя преди пълнолетие, независимо че началото е от по-рано. Причината за това е незавършилото оформяне на личността.

Причините за личностовите разстройства не са напълно известни.

Някои изследвания показват, че възможни причини са психотравми в детството, като насилие, злоупотреба, отхвърляне от страна на връстници и родители и други. Изследвания показват, че генетичните фактори също играят роля.

Наличието на личностово разстройство не изключва възможността да съществуват  други психични проблеми- депресия, тревожно разстройство, зависимост към психоактивни вещества и други.

Основен начин за лечение на личностовите разстройства е схема терапията.

Видове личностови разстройства:

Шизоидно ЛР

Терминът шизоиден се въвежда за първи път през 1908г. С него се определят личности, за които е характерно да избягват външния свят, затваряйки се в себе си.

Тези хора много често изглеждат студени, дистанцирани и имат силно изразен страх от интимност и обвързване. Те са толкова съсредоточени в своите мисли, че често изключват заобикалящата ги реалност. Не изразяват своите емоции и предпочитат да бъдат сами. Обикновено се стремят да си намерят работа, която не изисква социални контакти.

Критерии за определяне на шизоидно личностово разстройство:

 • Дейностите, които доставят удоволствие на лицето са малко на брой
 • Емоционална хладност и отчужденост
 • Ограничена способност за изразяване на топли и нежни чувства или на гняв към другите
 • Явно безразличие към похвали или критика
 • Слаб интерес към установяване на сексуални контакти с друго лице
 • Почти неизменно предпочитане на самотни дейности
 • Прекомерна ангажираност с фантазии и самовглъбяване
 • Липса на близки приятели и отношения изпълнени с взаимно доверие
 • Подчертана липса на чувствителност към общоприетите социални норми и правила

Предполага се, че разпространението на шизоидното личностово разстройство е по-малко от 1% от общото население.  Среща се по-често при мъжете.

Параноидно ЛР

За тези хора са характерни недоверие и подозрителност към другите. Често са напрегнати и без чувство за хумор и „готови за атака”. Обикновено обвиняват другите за всичките си трудности. Считат, че единствената цел на другите е да ги наранят, измамят и манипулират.

Критерии за определяне на параноидно личностово разстройство:

 • Злопаметност по отношение на нанесени обиди и оскърбления, склонност към отмъстителност
 • Прекомерна чувствителност към преживяване на неуспехи
 • Мнителност и постоянна склонност към изопачено възприемане на околните ,като например дори приятелските действия на другите се тълкуват като враждебни или оскърбителни
 • Борбено и непреклонно чувство за собствена правота, несъобразено с реалната ситуация
 • Склонност към патологична ревност
 • Свръхангажираност с неоснователни „конспиративни” обяснения на събитията

Разпространението е между 0,5-2,5% от общото население. Среща се по-често при мъже.

Хистрионно ЛР

Хората страдащи от това разстройство имат непреодолимото желание да бъдат център на внимание – ексцентрични дрехи, прически или поведение. Те са повърхностни, а мнението на околните изключително много им влияе. Изразяват себе си преувеличавайки и винаги внасят драматизъм. Влияят се от околните и за това лесно може да им бъде внушено нещо. Типичен може да бъде и ексхибиционизма за тях и причината е същата – да бъдат забелязани и да скандализират. Постоянно търсят одобрение, поведението е манийно, има строг модел и типичност, свръхангажирани са от начина, по който изглеждат.

Критерии за определяне на хистрионно личностово разстройство:

 • Драматизиране на собствените преживявания, театралност, преувеличено изразяване на чувствата
 • Внушаемост, лесно повлияване от околните
 • Повърхностна емоционалност
 • Постоянно търсене на източници на вълнение и дейности, при които личността е в центъра на вниманието
 • Неподходяща съблазнителност в облеклото или поведението
 • Свръхангажираност с физическа привлекателност

Обхваща около 2-3% от общото население. Среща се предимно при жените.

Зависимо ЛР

Тези личности изпитват крайна нужда от това другите да се грижат за тях. Налице е изразен страх от раздяла. Често са с постоянни съмнения относно собствените си способности. Вярват, че не могат да се справят сами. Силата и способността за разрешаване на проблемите виждат у другите.

Критерии за определяне на зависимо личностово разстройство:

 • Позволяване или подтикване на другите да поемат отговорността за съществени страни от живота
 • Подчиняване на собствените нужди на нуждите на другите, от които е зависим и прекомерна отстъпчивост пред техните желания
 • Нежелание да отправи, дори основателни искания към хората от които е зависим
 • Когато е сам, се чувства дискомфортно или безпомощно, поради преувеличени страхове, че няма да може да се грижи сам за себе си
 • Прекалена ангажираност със страхове да не бъде изоставен от човек с когото има близки взаимоотношения и да трябва сам да се грижи за себе си
 • Ограничена способност да взима ежедневни решения без прекомерно много съвети и подкрепа от околните

Това разстройство на личността е най-разпространено в сравнение с останалите личностови разстройства. Обхваща повече от 7% от общото население, като се проявява по-често сред жените.

Нарцистично ЛР

Характеризира се с грандиозност във фантазиите и поведението. За тези хора е присъща изразената нужда да бъдат обожавани. Обикновено имат проблеми в кооперирането с другите, тъй като вниманието им е насочено единствено върху тях самите. Гледат на другите като на свои подчинени.

Критерии за определяне на нарцистично личностово разстройство:

 • Грандиозно чувство за особена важност – преувеличава постиженията и способностите си и очаква признание без съответните основания
 • Обсебен от фантазии за неограничен успех, власт или красота
 • Вярва, че е специален и уникален и може да бъде разбран само от специални и високопоставени хора и следва да общува само с тях
 • Арогантно и надменно поведение и нагласа
 • Експлоатиращ в отношенията си с хората, възползва се от другите за да постигне своето

Обхваща по-малко от 1% от общото население, като се среща предимно при мъжете.

Дисоциално ЛР

През различните години на дисоциалното личностово разстройство са давани различни наименования („социопатия”, „психопатия”). Въпреки различните имена, основните характеристики, които го определят, са останали почти същите.

Критерии за определяне на дисоциално личностово разстройство:

 • Грубо безразличие към чувствата на другите
 • Изразена и постоянна безотговорност и игнориране на социалните норми, задължения и правила
 • Невъзможност за поддържане на трайни взаимоотношения, въпреки, че няма затруднения в установяването им
 • Крайно нисък праг на отключване на агресивни реакции, включително и физическо насилие
 • Неспособност за изживяване на вина и за извличане на поука от миналия опит, особено от наложени наказания
 • Изразена склонност да се обвиняват другите или да се измислят правдоподобни обяснения за проявите, довели лицето до конфликт с обществото

Разпространението е между 2% и 3% от общото население, като се наблюдава четири пъти по-често при мъжете в сравнение с жените.

Гранично ЛР (Borderline)

Това е едно от най-изследваните личностови разстройства. Индивидът с гранично личностово разстройство често преживява повтаряща се тенденция към дезорганизация и нестабилност в представата за собственото си ”Аз”, настроението, поведението, взаимоотношенията с хората около него. Характерно е дихотомно или черно-бяло мислене. Това води до крайни оценки на ситуации и хора. Крайните оценки на дадена ситуация, водят след себе си до крайни емоционални реакции или крайно опасни действия и постъпки.

Критерии за определяне на гранични личностово разстройство:

 • Нестабилни междуличностни взаимоотношения с люшкане между идеализация и обезценяване
 • Нарушен идентитет – нестабилна представа за себе си
 • Импулсивност в поне две сфери – харчене на пари, секс, злоупотреба с вещества, безразсъдно шофиране, преяждане
 • Повтарящо се суицидно поведение, жестове или заплахи за себеувреждащо поведение
 • Емоционална нестабилност – интензивни епизоди на потиснатост, раздразнителност или тревожност, траещи часове и рядко повече от няколко дни
 • Хронично чувство на празнота и скука
 • Силен гняв и трудности при удържането на гнева, чести избухвания и постоянна гневливост

Страдащите са около 2% от общото население, като 75% от тях са жени.

Тревожно (Избягващо) ЛР

При избягващите личности се наблюдава отдръпване от хора и от нови преживявания. В основата на този стремеж за избягване стои страхът от отрицателната оценка на другите (напр. да не се покажат като глупави или неадекватни). За да създадат нови контакти, те трябва да имат 100% гаранция, че ще бъдат добре приети.

Критерии за определяне на тревожно личностово разстройство:

 • Постоянни, завладяващи личността чувства на напрежение и опасения
 • Убеденост, че е лицето несръчно, като непривлекателно или малоценно
 • Свръхчувствителност към критика и отхвърляне в социални ситуации
 • Нежелание да установи взаимоотношения с другите, ако не е сигурен/а, че ще се хареса на другите
 • Ограничен начин на живот поради нуждата от физическа безопасност
 • Избягване на социални и групови дейности, при които има много междуличностови контакти, поради страх от критика, неодобрение и отхвърляне

Обхваща 0,5-1% от общото население. Среща се еднакво често при мъже и при жени.

Обсесивно-Компулсивно (ананкастно) ЛР

Чувствата на лична несигурност, съмнение и незавършеност, водят до прекомерна добросъвестност, проверки, упоритост и предпазливост. Наблюдава се перфекционизъм и педантична акуратност.

Критерии за определяне на обсесивно-компулсивн личностово разстройство:

 • Свръхангажираност с детайли, правила, списъци, ред, организация или разписания
 • Нерешителност, склонност към съмнения и прекомерна предпазливост, отразяващи дълбока вътрешна несигурност
 • Перфекционизъм, който пречи на завършване на задачите
 • Прекомерна съвестност и повече от необходимото посвещаване на труд, за сметка на удоволствията и междуличностните контакти
 • Ригидност, упоритост и педантичност
 • Прекалено настояване другите хора да следват точно неговия начин на правене на нещата

Разпространеността е между 1-2% от общото население и се проявява по-често при мъжете.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден