Когнитивно-поведенческа психотерапия

 

Когнитивно-поведенческата психотерапия е структурирана, краткосрочна, насочена към разрешаване на настоящи проблеми и промяна на дисфункционалното мислене и поведение. Над 500 клинични изследвания в световен мащаб доказват нейната ефективност при терапия на депресия и тревожност.

 

Фокусът на терапевтичната работа е насочен към две основни области:

 

1/ Когниции 

 

Когнитивно-поведенческата психотерапия се основава на идеята, че начинът, по който мислим влияе на това как се чувстваме и какво поведение имаме.

 

Терминът „когнитивен” се отнася до нашите мисли, възприятия, интерпретации и вярвания. По-голямата част от психологичните проблеми са свързани с навиците ни на мислене, с ирационалните вярвания за себе си, другите хора, света около нас и бъдещето. Когнициите са силно повлияни от културата, заобикалящата ни среда и събитията, които са ни се случвали.

 

2/ Поведение

 

Нашето поведение, това как се държим, какво правим или какво не правим в определени ситуации също оказва влияние на емоционалното състояние  и мисленето.

 

Ако останат непроменени отрицателните модели на мислене и поведение могат да доведат до депресия и тревожност (до различни леки или тежки емоционални проблеми).

 

Главната цел на когнитивно-поведенческата психотерапия  е да помогне да промените негативните мисловни и поведенчески модели и от там да промените начинът, по който се чувствате  в различни ситуации.  Реалистичната оценка и промяната на мисленето води до промяна на настроението и поведението.

 

Използва се голямо разнообразие от техники – когнитивни: откриване на негативни мисли и основни вярвания, логически анализ на базата на вероятността и доказателствата, развитие на множество алтернативни гледни точки и др.  и поведенчески: поведенчески експерименти, експозиция или терапия на излагането – конфронтация с нещата от които се страхуваме и др.  Важно е да се отбележи, че този вид терапия не е „позитивно мислене”. Тя е свързана с това да погледнете на живота си в една по-реалистична перспектива.

 

По време на терапевтичния процес се научават нови методи за справяне и решаване на проблеми, които могат да бъдат използвани дори и когато терапията е приключила.

 

Основни принципи на когнитивно-поведенческата психотерапия:

 

 • основава се на сътрудничеството между психотерапевт и клиент;
 • ориентирана към постигането на определени цели;
 • Фокусирана върху настоящи проблеми и специфични ситуации, които са довели до дистрес
 • поставя акцент върху предпазването от повторна поява на оплакванията (рецидив)

 

Как протича когнитивно-поведенческата психотерапия?

 

Терапевтичните сесии се провеждат един или два пъти седмично.

 

Всяка сесия продължава 60 минути. Първите две сесии са свързани с оценка на Вашето състояние и съставяне на терапевтичен план. Заедно ще разгледаме Вашите мисли, чувства и поведение и ще оценим как всяко едно от тях влияе на другите и дали те са нереалистични и безполезни.

 

Психотерапевтът ще ви помогне да промените безполезните и дисфункционални модели на мислене и поведение.

 

За да се подпомогне терапевтичния процес обикновено се води дневник на мислите, чувствата и поведението.

 

Когнитивно-поведенческата психотерапия е свързана със самостоятелни дейности (домашни задачи), във времето между терапевтичните сесии. Това ще Ви помогне да развивате и упражнявате уменията си, научени по време на психотерапията.

 

Домашните задачи обикновено включват материали за четене, запис на мисли, постепенно излагане на ситуации, от които се страхувате, и пробване на различни поведенчески техники в реални условия.

 

Резултатите от редица изследвания показват, че прогресът в психотерапията е значително по-голям, когато се изпълняват тези домашни задачи.

 

Предимства:

 

1/ Ориентирана към резултати – Терапията ще ви помогне да дефинирате целите си, да планирате начини за постигане на тези цели и да проверите напредъка си.

 

2/ Ефективност- В голяма част от случаите когнитивно-поведенческата терапия е ефективна толкова, колкото и антидепресантите.

 

3/ Краткосрочност- в зависимост от тежестта на състоянието продължава от 12 до 25 терапевтични сесии.

 

4/ Образователния акцент в терапията води до дългосрочни и трайни резултати.

 

На какви състояния помага когнитивно-поведенческата терапия:

 

Когнитивната терапия се прилага навсякъде по света като единствено или съпътстващо лечение при широк спектър нарушения– психични и соматични (телесни).

 

Изследванията показват, че тя е ефективна при:

 

 • Генерализирано тревожно разстройство (хронична тревожност)
 • Паническо разстройство
 • Агорафобия
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза)
 • Социална тревожност / социална фобия
 • Посттравматично стресово разстройство
 • Хипохондрия (страх за здравето)
 • Депресия
 • Биполярно-афективно разсройство /в комбинация с медикаменти/
 • Боди дисморфично разстройство
 • Хранителни разстройства – анорексия; булимия
 • Соматични (телесни) нарушения с психологичен компонент
 • Хронична болка (в комбинация с медикаменти)
 • Нарушения на съня
 • Колит
 • Синдром на хронична умора
 • Фибромилагия
 • Синдром на раздразнимо дебело черво

 

Когнитивно-поведенческата психотерапия се използва и при:

 

 • Стрес
 • Ниско самочувствие
 • Семейни проблеми
 • Проблеми, свързани с раздяла
 • Преживявания на скръб и загуба

 

Широко приложение:

 

Изследвания показват, че КПТ е ефективна за деца, юноши и възрастни. Използва се както в индивидуален, така и в групов формат.