Как да намерим добър психолог?


Вероятно не веднъж сте си задавали въпросите кой психолог е наистина добър и какви са критериите, по които да го оцените. Ще започнем отговора си от много далеч.

В България реално все още няма гласуван закон, който да регулира психологическата и психотерапевтична дейност и на практика всеки би могъл да се пише психолог без това да бъде наказуемо деяние. Няма и единни и точни критерии, които да описват компетенциите и уменията, на хората, работещи в сферата на психичното здраве. Ако изключим правната част, би следвало да се опрем на етичната, а именно, че само човек, който е дипломиран психолог би могъл да практикува.

Звучи красиво, но опитът ни сочи нещо коренно различно. Много хора, които не са имали допир с науката психология, практкуват под различни звания, включително и психотерапевт. За жалост хора занимаващи се с ясновидство, енергии и всякакви паранормални явления също се пишат психолози. Тази некоректност в званията и уменията е опасна за Вашето здраве!

При нас, в KeLi Psychological Academy, не веднъж са идвали хора, които с години не са получили нужното облекчение и ни питат каква е причината за това. Загубили са надежда, че психологията може да даде положителен ефект, но сякаш за последно търсят решение на проблемите си. Причината за това са именно порочните практики, за които говорихме в началото. Когато “терапевтът” не е изучил фундаментите на психиката, когато няма практически умения за работа с психично болни хора или хора, подложени на прекомерен стрес, когато няма принадлежнст към определена парадигма, то той не би могъл да лекува човешката душа.

За да се провежда каквато и да било форма на психотерапия е необходимо придобиването на висше образование в областта на психологията или психиатрията, както и допълнително обучение в някое от над седемдесетте направления за терапия. Ние в Сдружение KeLi Psychological Academy сме обучени да работим в областта на когнитивно-поведенческата психотерапия. Цялото ни обучение костваше над 6 години университетско образование, 4 години обучение за психотерапевти, редица семинари и тренинги в областта.

Винаги когато правите избор на психолог, инетересувайте се от неговото образование и квалификация. Това е първата Ви отправна точка. В България съществуват и някои регистри на психолози, като Дружество на психолозите в България, Българска асоциация по психотерапия, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, в които можете да проверите сертифицираните специалисти. Само по себе си завършването на специалност Психология не ни прави психотерапевти. Само това звание дава умение за работа в различни фирми при подбор на кадри например, но не дава възможнсти за провеждане на терапия.

Психотерапията изисква инструменти, с които реално да можем да лекуваме човешката душа. В областта на когнитивно-поведенческата психотерапия това са различни техники за промяна на мислите, социални експерименти, домашни, поведенчески техники и пр. Ако ни се доверите, сами ще можете да изпитате всяко едно от тях.

Как да разпознаваме наистина добрите психолози?

Когато посетите психолог или психотерапевт ще усетите неговото присъствие не само като професионалист, но и като човек. Истината е, че за добрия терапевт са необходими много качества като емпатия, харизма, ораторски способности, богата обща култура, приятна и спретната визия. Когато говорим за лечение, Вие ще се нуждаете от адекватни, но различни роли, в които терапевтът Ви трябва да влиза.

В един момент той трябва да Ви бъде родител, в следващият приятел, друг път само да седи и да Ви слуша като страничен наблюдател. Всичко това предполага една пластичност. Тоест добрият психолог, освен научно подплътен би следвало да бъде и житейски готов да се изправя пред много образи.

Важно качество, за което трябва да следите е способността на терапевта да слуша активно и осъзнато. Тъй като при терапия често мислите Ви текат бързо и разбъркано, именно терапевтът би следвало да води диалога и да направлява линията му. Ако забележите разсеяност и вялост, това е лош сигнал. По-добре се ориентирайте към друг психолог.

Добрият психолог би следвало да не прави оценки. Всяко едно степенуване на нещата, за които говорите не е добър сигнал. Терапевтът по презумпция би следвало да Ви приеме такъв, какъвто сте. Същото важи и за ситуациите, за които разказвате. Всяка една оценка е субективна и излиза извън терапевтичната рамка. Запомнете едно- това, което е валидно за Вас, не е валидно за другите. Ако терапевтът Ви дава оценки или Ви дава директни решения той не е достатъчно компетентен.

В KeLi Psychological Academy имаме възможност да работим с много и различни хора. Това ни дава възможност и ние самите да гледаме на света през много призми и да помагаме ефективно. Добрият психолог няма теми табу, той е готов да говори за всичко открито. Както Вие, така и той не би следвало да се притеснявате от теми като секс, зависимости, нетипични поведения. Всички те фигурират в нашата психика и са неразделна част от живота.

Не на последно място предимство в избора на психолог са неговите публични изяви. Когато един специалист е ценен, често присъства в медийното пространство. Има няколко неща, които никога не могат да бъдат копирани или отнети от добрите терапевти и това са интелектуалните им качества, присъствието им на екран и уменията им да лекуват. Често в публичното пространство се търсят именно тези качества, така че не е случайно, че известните психолози ги притежават и често гостуват в телевизии, радиа и семинари.

В заключение на всичко казано до тук, остава изводът, че изборът на психолог не е лека задача и често отнема време докато попаднете на правилния за Вас. Но когато това се случи, можете да бъдете спокойни за психическо си здраве и смело да вървите по пътя на личностното усъвършенстване. Изберете своя нюанс на щастието, изберете KeLi Psychological Academy!

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден