Какво получаваме от консултацията с Психолог?


Психологическото консултиране е събеседване с психолог, насочено към индивидуалните потребности на клиента. В този вид доверителна комуникация се търси решение на определени житейски ситуации, възникнали психични оплаквания или промяна на дисфункционални поведенчески модели. Често пъти този способ се използва за преодоляване на траур, семейни конфликти, проблеми на работното място. Психологът по презумпция е лишен от даването на субективни съвети, оценки и решения, но като личност може да използва опита и професионалните си компетенции в намирането на баланса към всеки индивидуален клиент.

По време на този процес Вие получавате подкрепа, безусловна конфиденциалност, познания за Вас и света, работещи психологически модели, множество техники за релаксация както и намирането на път и решение към Вашите терзания. Психологическото консултиране ще Ви помогне да изучите себе си и да заздравите връзката си със света. Това е грижа за Вашата душа, която често пъти не можете да си дадете сами.

Погледнато от житейски план, психологическото консултиране Ви дава и една различна гледна точка. Понякога, обвзети от емоции, не можете да погледнете трезво и тази нарушена преценка може да Ви струва твърде скъпо. Множество критични ситуации като разрушени връзки, работни конфликти, зависимости, суицидни опити и пр е можело да бъдат избегнати, ако в момента е имало адекватна подкрепа на специалист. Също така е изключително трудно да обследвате щателно собствените си мисли. Това би било по-лесно, ако пред Вас стои психолог, който да Ви научи как сами да го правите, а до тогава той да се грижи за това вместо Вас.

Ползите от психологическото консултиране са безкрайно много. Това, което може да промени към по-добро света Ви, са нашите познания и грижа. Всяка малка победа- отказването на цигари/алкохол/хазарт, повишение на работното място, спортни постижения, позитивно настроение, здравословни хранителни навици, пълноценни интимни отношения, могат да бъдат факт, ако повярвате на психолога пред Вас и на самите себе си. Ние вярваме, че зад работата ни на психолог-консултант се крие цяла нова Вселена, която чака да бъде открита! Още днес и още сега, от Вас.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден