За нас


СДРУЖЕНИЕ „KELI PSYCHOLOGICAL ACADEMY” – ПСИХОЛОГ, ПСИХОКОНСУЛТАНТ И ХИПНОТЕРАПЕВТ

Казвам се Лилия Стефанова. Завършила съм психология към Департамент  “Когнитивна наука и психология” в Нов Български Университет, специализация Клинична психология.

В процес на обучение съм в магистрърска програма Спортна психология в Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

В момента работя като щатен психолог към ФК ЦСКА 1948. Също така, заемам и длъжност психолог по проект „Патронажна грижа +“ към Столична община.

Работя като психолог и към Фектовална зала “Васил Етрополски”. Също така провеждам психологически консултации в частна занималня Учител.com.

От месец февруари 2020 г. до февруари 2021 г. работих като психолог към Европейски проект „Патронажна грижа-София“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

От май 2019 г. до февруари 2021 г. работих като психолог към ПФК Локомотив Пловдив.

Също така, от май до юни 2019 г. имах възможност да работя като психолог на Български Футболен Съюз.

Работих като хоноруван асистент към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, учебна дисциплина “Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши” в продължение на две акедемични години.

Под ръководството на д-р. Петър Василев имам завършени: ниво личен опит, ниво базови умения, ниво специализирани умения в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българска асоциация по когнитивно- поведенческа психотерапия.

Имам ниво личен опит в психодрама практики към Институт  за психодрама практики “Хирон”.

Имам придобит опит за работа със зависимости в Терапевтична общност „Феникс“.

Имам натрупан клиничен опит от изкаран стаж към Психиатрия на Военномедицинска академия. Водещ съм на семинари, индивидуални и групови тренинги и консултации.

Завършила съм също така бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” с модул “Защита на обществения ред” и съм магистър по “Национална и международна сигурурност”, Нов Български Университет.

Председател съм на Сдружение  “KeLi Psychological Academy”.

Член съм на H.B.C.B. – Hellenic Business Council in Bulgaria

Член съм на Дружество на психолозите в България. Професионалният ми код в регистъра е: BG RP 2299-2634 (6001).

Член на Българска Асоциация по хипноза – хипнотерапевт

Днес активно се занимавам с психоконсултиране, на ниво супервизия в обучението на когнитивно-поведенческа психотерапия, групови консултации, семейни и брачни лайфстайл консултации, спортна психология, тиймбилдинги и разработване на индивидуални планове за корпорации.

Моето мото е: “Аз не мога да те науча, аз мога само да ти помогна да изучиш себе си.”

Тесните ми специализации са ориентирани към тревожни разстройства, инсомнии, зависимости, сексуални и хранителни разстройства, спортна психология, нарушения в детска възраст. Вярвам че, благодарение на многото ми и различния познания, мога да бъда добър съветник, с помощта на когото да преминете през своята житейска криза!

СДРУЖЕНИЕ „KELI PSYCHOLOGICAL ACADEMY” – ПСИХОЛОГ И ПСИХОКОНСУЛТАНТ

Казвам се Кети Вандова. Учредител съм на Българското общество по Схема терапия.

Завършила съм когнитивно-поведенческа психотерапия на ниво супервизия под ръководството на д-р Петър Василев (основател на Институт за екология на мисленето).

Активно се занимавам с лайф Коучинг, семейни и брачни лайфстайл консултации, тревожни, депресивни, соматоформни, хранителни, личностови разстройства, поведенчески проблеми. Водещ съм на семинари, индивидуални и групови тренинги и консултации, тиймбилдинг. В сферата ми на дейност попадат също така и психологически тренинги при бърнаут, език на тялото, невролингвистично програмиране.

Завършила съм Икономически Университет – Варна, специалност Счетоводство и контрол и Нов Български Университет – София – Департамент „Когнитивна наука и психология“, Специализация Клинична психология

Притежавам ниво личен опит, ниво базови умения и ниво специализирани умения в Когнитивно – поведенческа психотерапия към Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа психотерапия – д-р Петър Василев.

Завършила съм обучение по схема терапия – теорeтичен модел, Гранично личностови разстройства.

Обучение: Емоционални и поведенчески нарушения при деца с интелектуални затруднения и разстройства от аутистичния спектър – център за професионално и продължаващо обучение към Нов Български Университет.

Имам специализация към Институт за Психодраматични практики „Хирон“ – група за собствен опит, семинари на тема Лидерство към Институт за Психодраматични практики “Хирон”.

Член съм на H.B.C.B. – Hellenic Business Council in Bulgaria.