Годишен абонамент за психологическо консултиране


Тази услуга е достъпна за корпорации, фондации, сдружения, които целят да предложат на служителите си една модерна и смислена грижа- възможност за посещения при психолог. В свят, в който човешкият ресурс е най-ценен, ние искаме да Ви дадем възможност да го съхраните!

Какво се включва в комплексната ни психологическа грижа:

 1. Индивидуални психологически консултации, през призмата на когнтитивно-поведенческата психотерапия и схема терапията- 10 броя за месец.
 2. Прилагане на психологически тестове: Тест за депресия на Бърнс, Тест за тревожност на Спилбъргър, Тест за личностови качества, психопортретиране- 10 броя за месец- които се прилагат при индивидуалните консултации, а не отделно.
 3. Мотивационно интервюиране- подходящо при кризи в мотивацията- служителите имат избор във вида консултиране, избират дали да бъде психотерапия или среща, ориентирана към мотивацията.
 4. Лайф коучинг- подходящ при трудности в социалното взаимодействие.
 5. Преференциални цени при организацията на тиймбилдинг- по договаряне, в зависимост от Вашите желания.
 6. Преференциални цени при желане за допълнителни индивидуални консултации, както и 10% отстъпка за еднократно консултиране на членове от семейството на служителите във фирмата.
 7. Възможност за провеждане на групова терапия- при желание от страна на корпорацията и служителите, е възможно провеждането на групова терапия, за която са необходими минимум 5 човека, като се запазва същият обем срещи- 10 броя. Т.е. може да избирате между индивидуално и групово консултиране.

Предимства на годишния абонамен за психологическо консултиране са:

 1. Възможностите за постоянна и своевеменна грижа за служителите.
 2. Възможностите за адекватна обратна връзка от нас.
 3. Възможностите за реално подобряване на работния процес и повишаване на производителността.
 4. Възможностите за подобряване качеството на живот на служителите.
 5. Възможностите за личностно израстване.
 6. Възможностите за сплотяване на колектива.
 7. Възможностите за увеличаване на доходите на фирмата.
 8. Възможностите за растеж на корпорацията.
 9. Възможностите за намаляване на загубите свързани с напускане на служители, вътрешни комфликти, бърнинг ефект.
 10. Възможностите за доказване на високо качество на функциониране на корпорацията в духа на съвревенните виждания за грижа към служителите.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден