Отзиви от клиенти

Свържете се с нас 

За връзка с Лилия Стефанова – тел: 0888 77 46 45, e-mail: l.stefanova@keliacademy.com

За връзка с Кети Вандова – тел: 0888 21 86 86, e-mail: k.vandova@keliacademy.com